AWL är Akademiska Hus nya nationella koncept för attraktiva och flexibla mötes- och arbetsplatser. Vi har fått förtroendet att genomföra detta ombyggnadsprojekt i universumbyggnaden på universitetsområdet i Umeå.