Projektet innehåller en ny skolbyggnad med bland annat förskoleklass, lågstadiet och skolrestaurang samt därefter renovering av befintlig byggnad och en ny idrottshall. En ny fin utemiljö med lekgård och en bättre angöring för att lämna barnen ska också skapas.

Bullmark etapp 1

Bullmark etapp 2