Fastighetsägande

Som en del av Wästbygg Gruppen har vi nya möjligheter att bredda vårt erbjudande inom samhällsfastigheter tillsammans Inwita, vårt systerbolag. Inwita är inriktade på att äga och förvalta koncernens egenutvecklade samhällsfastigheter. Det gör att kommunala och privata aktörer får möjligheten att driva sin verksamhet av förskolor, skolor, trygghetsboenden och äldreboenden i hyrda lokaler utan att binda kapital i fastigheter.

Vi erbjuder nu hela kedjan; projektutveckling, byggnation och fastighetsägande.

Läs mer om fastighetsägande på Wästbygg Gruppens hemsida