Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (Kkr).