Rekab Entreprenad AB (REKAB) är en byggnadsentreprenör med verksamhetsområden i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Vi bygger nytt och renoverar skolor, sjukhus, kontor, bostäder, industri- och affärslokaler.

REKAB är ett attraktivt och tryggt val med hög kvalitet och ett gott förtroende för vår verksamhet från medarbetare, kunder och allmänhet.

Vi samverkar med ansvar och fackmässighet för att leverera produkter och tjänster till våra kunder.

Vi lever upp till våra kunders krav, verkar för att ständigt förbättra oss och vårt systematiska arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt följer gällande lagar och regler.

Vi skapar en säker, drogfri, kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat genom strävan att ständigt förbättra oss.

REKAB verkar för mångfald och för att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är inte beroende av kön eller ursprung.