• Investor Relations
  • Karriär

2013 – 2014 genomförde Rekab Entreprenad en om- och tillbyggnation av fastigheten där Hovrätten för Övre Norrland har sin verksamhet. Byggnaden är kulturellt värdefull då den uppfördes 1887 och är Umeås äldsta stenhus.

Projektet omfattade en varsam ombyggnad av den ursprungliga byggnaden samt uppförande av en ny domstolsbyggnad om 1 200 kvm, vilken ligger i direkt anslutning till den äldre delen. I tillbyggnaden finns tre rättssalar för hovrättens verksamhet. Den nya byggnaden är certifierad som passivhus. När hovrätten återinvigdes efter om- och tillbyggnaden närvarade kung Carl XVI Gustaf.