• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Bullmark förskola

Rekab har byggt en ny skolbyggnad om ca 1900 kvm med tillhörande lekgård och parkering i Bullmark, Umeå.
Byggnaden är utformad för att smälta in landsbygdsmiljö, ladugårdsutformning med tillvaratagande av solenergi och bergvärme för miljöns skull.