Åkanten campus

Sundsvall

Om- och tillbyggnation av Åkanten campus i Sundsvall.

Entreprenad
Samordnad general

Beställare
Skifu AB

Byggtid
Apr 2015 – Aug 2016

Tillbaka till Offentliga lokaler