Äldreboende och förskola

Umeå / Älgvägen

Nybyggnation av äldreboende samt förskola på Marieberg i Umeå.

Entreprenad
Partnering

Beställare
Umeå kommun

Byggtid
Höst 2015 – Dec 2016

Tillbaka till Offentliga lokaler