Alfredshällskolan - förskola

Bjärred

Ny-, till- och ombyggnation av skola samt förskola.

Entreprenad

Beställare
Lomma kommun

Byggtid
Våren 2014 – Aug 2015

Tillbaka till Offentliga lokaler