Ängsmarksskolan

ÖRNSKÖLDSVIK

Nybyggnation av förskola för sex avdelningar.

Entreprenad
GE

Beställare
Ö-viks kommun

Byggtid
Okt-17 till Maj -19

Tillbaka till Offentliga lokaler