Äventyrsbad

Sundsvall

Nybyggnation av ett äventyrsbad i Sundsvall.

Entreprenad
TE

Beställare
Sundsvall Arena AB

Byggtid
Aug 2008 – Hösten 2010

Tillbaka till Offentliga lokaler