Bro Byske

Byske

Nybyggnation av en vägbro över Byske älv.

Entreprenad
GE

Beställare
Skellefteå kommun

Byggtid
Höst 2005 – Aug 2006

Tillbaka till Mark & anläggnignar