Bro Byske

Nybyggnation av en vägbro över Byske älv.

Ort: Byske
Beställare: Skellefteå kommun
Projektstorlek: 21 mkr
Entreprenad: Generalentreprenad
Byggtid: Höst 2005-Aug 2006

Rekab fick i uppdrag att bygga en ny vägbro över Byskeälven i Skellefteå kommun. Den nya vägbron står på infarten till tätorten Byske.

Rekab tackar alla samarbetspartners för ett lyckat projekt.

Tillbaka till Mark & anläggnignar