Bro Sävar

Sävar

Nybyggnation av en träbro, sk hängverksbro, över Sävarån.

Entreprenad
GE

Beställare
Umeå kommun

Byggtid
Jun 2006 – Okt 2006

Tillbaka till Mark & anläggnignar