Förskolan Myran

Vännäs

Nybyggnation av förskola i Vännäs.

Entreprenad
TE

Beställare
Vännäs kommun

Byggtid
Feb 2015 – Apr 2016

Tillbaka till Offentliga lokaler