GC-bro Leduån

Nybyggnation av en gång- och cykelbro.

Ort: Nordmaling
Beställare: Vägverket Region Norr
Projektstorlek: 5 mkr
Entreprenad: Generalentreprenad
Byggtid: Feb-Sep 2006

Under 2006 fick Rekab i uppdrag att bygga en ny gång- och cykelbro i Nordmaling. Tack vare sitt fina läge över Leduån erbjuder bron en fin vy åt alla fotgängare och cyklister.

Rekab tackar alla samarbetspartners för ett lyckat projekt.

Tillbaka till Mark & anläggnignar