Granlunda Äldreboende

Sundsvall

Nybyggnation av äldreboende i Sundsvall.

Entreprenad
GE

Beställare
Sundsvalls kommun

Byggtid
Jan -17 till april -18

Tillbaka till Offentliga lokaler