Hagalundsskolan samt Hagens förskola

Dalby

Nybyggnation av skola och förskola.

Entreprenad
GE

Beställare
Lundafastigheter

Byggtid
Maj 2013 – Sep 2015

Tillbaka till Offentliga lokaler