1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Himlabadet

Nybyggnation av ett äventyrsbad i Sundsvall.

Rekab bygger badhus med mångårig erfarenhet. Byggnationen av ett nytt äventyrsbad i Sundsvall var ett komplext projekt med till exempel flexibla lösningar för bassängernas användning. Byggnadens stomme och material valdes för att klara den krävande badhusmiljön och så att badet blir förblir en attraktiv byggnad i många år framöver. Projektet tog dessutom hänsyn till tillgänglighet – det färdiga Himlabadet är helt handikappanpassat. I Sundsvalls äventyrsbad finns allt för en rolig badupplevelse för besökare i alla åldrar. Himlabadet är till exempel först i Europa med en vågattraktion ”Surfstream”.