Hovrätten

Umeå

Om- och tillbyggnad av Hovrättens lokaler.

Entreprenad
TE

Beställare
Norrporten

Byggtid
Våren 2014 – Dec 2015

Tillbaka till Offentliga lokaler