Hovrätten

Om- & tillbyggnad av kontor samt förhandlingssalar i kulturellt värdefull byggnad.

Ort: Umeå
Beställare: Norrporten
Projektstorlek: 35 mkr
Entreprenad: Partnering, Totalentreprenad
Byggtid: Hösten 2013- ca 12 + 6 mån

Umeås Hovrätt som byggdes 1887 är ett av stadens äldsta stenhus. Rekab fick den stora äran att utföra en om- och tillbyggnation av Hövrättens kontor samt förhandlingssalar. Byggnaden har ett särskilt kulturellt värde då den har en klassisk grundförstärkning som kallas för rustbädd.

Rekab tackar alla samarbetspartners för ett lyckat projekt.

Tillbaka till Övriga offentliga lokaler