1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Hovrätten

Om- & tillbyggnad av kontor samt förhandlingssalar i kulturellt värdefull byggnad.

Umeås Hovrätt som byggdes 1887 är ett av stadens äldsta stenhus. Rekab fick den stora äran att utföra en om- och tillbyggnation av Hövrättens kontor samt förhandlingssalar. Byggnaden har ett särskilt kulturellt värde då den har en klassisk grundförstärkning som kallas för rustbädd.