Järnvägsbro E7473

Nybyggnation av järnvägsbro.

Ort: Umeå / Obbolavägen
Beställare: Botniabanan AB
Projektstorlek: 22 mkr
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: Jan 2008-Jun 2009

Rekab byggde en ny järnvägsbro över Obbolavägen. Uppdraget åt Botniabanan slutfördes under cirka 1,5 år.

Rekab tackar alla samarbetspartners för ett lyckat projekt.

Tillbaka till Mark & anläggnignar