Järnvägsbro E7473

Umeå / Obbolavägen

Nybyggnation av järnvägsbro över Obbolavägen.

Entreprenad
TE

Beställare
Botniabanan AB

Byggtid
Jan 2008 – Jun 2009

Tillbaka till Mark & anläggnignar