Järnvägsstation

Umeå

Ombyggnation av järnvägsstationens lokaler i Umeå.

Entreprenad
TE

Beställare
INAB

Byggtid
Feb – Jun 2016

Tillbaka till Offentliga lokaler