Luleå Office Building

Nybyggnad av BREEAM certifierad kontorsbyggnad

Rekab fick äran att bygga en modern kontorsbyggnad i ett centralt läge i Luleå. Fastigheten Kajan, också känt som Luleå Office Building, omfattar 9 000 kvadratmeter, till största del kontorslokaler.

Byggnaden är certifierad enligt BREEAM miljöcertifiering som har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Med BREEAM kan investerare från hela världen upptäcka byggnadens höga värde tack vare dess hållbarhetsprestanda.