Konsertteatern

Sundsvall

Om- och tillbyggnation av Konsertteatern i Sundsvall.

Entreprenad
GE

Beställare
Sundsvalls kommun

Byggtid
Jan 2015 – Vår 2016

Tillbaka till Offentliga lokaler