Kristallen Lund

Nybyggnation av nytt kommunhus.

Kristallen är ett energisnålt hus med hög komfort samt höga klassningsnivåer både inom miljöbyggprogram syd och miljöbyggnad. Hela projektet har starkt fokus på energieffektivitet och miljöhänsyn.

Kontoret är utformat som ett kombikontor, det vill säga en öppen lösning med god tillgång till tysta rum och mötesrum. I programkraven för arbetsplatsens utformning fanns höga krav på akustik, ljus och ventilation, samt att ”ett kontorslandskap” inte ska omfatta fler än tolv eller färre än fyra medarbetare.