Motionsanläggning

Uppsala

Nybyggnation av en motionsanläggning i två plan.

Entreprenad
TE

Beställare
Akademiska Hus i Uppsala

Byggtid
Mar 2009 – Nov 2009

Tillbaka till Offentliga lokaler