Olofsfors AB

Nordmaling / Olofsfors

Om- och tillbyggnation av höglager samt kontor. Olofsfors tillverkar bl a slitstål till entreprenadmaskiner och band till skogsmaskiner.

Entreprenad
GE

Beställare
Olofsfors AB

Byggtid
Aug 2011 – Apr 2012

Tillbaka till Industrifastigheter