Operationscentrum

Sundsvall

Om- och tillbyggnation av operationscentrum i Sundsvall.

Entreprenad
GE i samverkan

Beställare
Landstinget V.norrland

Byggtid
Okt 2015 – Aug 2018

Tillbaka till Offentliga lokaler