Operationscentrum

Om- och tillbyggnation av operationscentrum i Sundsvall.

Rekab är stolta att ha ansvaret över det viktiga projektet att bygga ut delar av sjukhuset i Sundsvall. Projektet blev färdigställt 2018 enligt tidsplan.