Polishuset

Ny- och ombyggnation av polishuset.

Ort: Umeå
Beställare: Hemsö Vårdfastigheter AB
Projektstorlek: Ca 150 Mkr
Entreprenad: Partnering, Totalentreprenad
Byggtid: 2012-2014

Umeås polishus behövde ny- och ombyggnation på grund av ökningen både i antalet medarbetare och besökare. Rekab fick i uppdrag att bygga ut polishuset som ligger i centrala Umeå. Efter det stora projektet så fick polisen 4 000 kvadratmeter mer plats fördelat på fyra plan framför den befintliga byggnaden.

Rekab tackar alla samarbetspartners för ett lyckat projekt.

Tillbaka till Övriga offentliga lokaler