Polishuset

Umeå

Ny- och ombyggnation av polishuset .

Entreprenad
GE i samverkan

Beställare
Polisen

Byggtid
Sep 2012 – Aug 2014

Tillbaka till Offentliga lokaler