1 / 2
    2 / 2

Sandåkern

I Umeås klimatsmarta stadsdel Sandåkern, angränsande till Backens småhusbebyggelse, ligger kvarteret Barken.

I Umeås klimatsmarta stadsdel Sandåkern, angränsande till Backens småhusbebyggelse, ligger kvarteret Barken. Här har Rekab uppfört 95 bostadsrättslägenheter i två moderna bostadshus, formade kring en stor, grön innergård med ytor för såväl umgänge som lek. På kvarterets utsida ligger angöringsgatorna, där några längor med carports känsligt anpassats till terrängen och några bevarandevärda tallar. Bostadshusens skala är varierande, med den högsta byggnadskroppen placerad mot Blå vägen i norr och den lägsta mot söder. På så sätt bryts de kalla nordanvindarna, samtidigt som maximalt med solljus släpps in på gården, som därmed ges ett mycket fördelaktigt mikroklimat.