Sanmina-SCI

Örnsköldsvik / Själevad

Nybyggnation av kontor och produktionslokaler.

Entreprenad
Samordnad GE

Beställare
Sanmina-SCI AB

Byggtid
Vår 2012 – Feb 2013

Tillbaka till Industrifastigheter