Strand galleria

Luleå / City

Ombyggnation av befintlig galleria på Storgatan.

Entreprenad
Löpande med fast del

Beställare
Norrporten

Byggtid
Feb 2012 – Maj 2013

Tillbaka till Affärs- & kontorslokaler