Tunaskolan - Tvillingskolan

Lund

Ny- och ombyggnation av skola i två etapper.

Entreprenad
TE

Beställare
Lundafastigheter

Byggtid
Hösten 2013 – Okt 2015

Tillbaka till Offentliga lokaler