Tunaskolan - Tvillingskolan

Ny- och ombyggnation av skola i två etapper.

Ort: Lund
Beställare: Lundafastigheter
Projektstorlek: Ca 129 Mkr
Entreprenad: Totalentreprenad
Byggtid: 2013-2015

Under 2013-2015 fick Rekab ett nytt uppdrag i Lund. Det stora skolprojektet som kallas för Tvillingskolan kombinerar Östervångskolan, den statliga specialskolan och Tunaskolan, en kommunal grundskola.

Färdiga skolan omfattar cirka 4 600 m2 av nybyggnad och cirka 5 800 m2 av ombyggnad och har plats för 760 elever. Tvillingskolan möter dagens moderna krav på undervisningen med dess energieffektiva och tillgängliga lokaler.

Byggnadens tekniska system arbetar aktivt med att fånga upp värme från verksamhetens aktiviteter såsom belysning, solinstrålning och datorer. Energin från dessa lagras i byggnadens konstruktion och kan återanvändas.

Rekab tackar alla samarbetspartners för ett lyckat projekt.

Tillbaka till Skolor & förskolor