Vägbro Bro E 6518

Rundvik / Nordmaling

Nybyggnation av en vägbro över järnvägen i Rundvik. Bro nr 12 av 18 för Botniabanan.

Entreprenad
GE

Beställare
Botniabanan AB

Byggtid
2005

Tillbaka till Mark & anläggnignar