Västerbottens Fodercentral

Umeå / Holmsund

Nybyggnation av gödselhall i Holmsund för lagring samt säckning av skogsgödsel och konstgödsel till de norrländska skogarna.

Hallen invigdes officiellt den 31 maj 2010.

Entreprenad
TE

Beställare
Västerbottens Fodercentral

Byggtid
Höst 2009 – Nov 2009

Tillbaka till Industrifastigheter