Övriga offentliga lokaler

Våra projekt inom offentliga sektorn fyller statens och dess invånares varierande behov. Vi är Rekab. Vi behövs.

Se referenslista

Lindellhallen

Läs mer

Åkanten campus

Läs mer

Järnvägsstation

Läs mer

Konsertteatern

Läs mer

Hovrätten

Läs mer

Polishuset

Läs mer

Curlinghall

Läs mer

Motionsanläggning

Läs mer