Sjukhus - Referenslista

År

Beskrivning

Beställare

2018

Om- o tillbyggn Operationscentrum, Sundsvall

Landstinget Västernorrland

2014

Ombyggn Datahall Sundsvalls Sjukhus

Landstingsfastigheter

2014

Ombyggn + nytt tak Byggn 7 NUS, Umeå

Västerbottens läns landsting

2014

Nybyggn akutmottagning, Ö-viks sjukhus

Landstinget Västernorrland

2013

Om- o tillbyggn Strålbehandlingen Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

2013

Om- o tillbyggn Akutcentrum Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

2010

Ombyggn jourrum Sunderby Sjukhus, Luleå

Norrbottens läns landsting

2010

Ombyggn utbildn.lokaler Bergnäsets vårdscentral

Norrbottens läns landsting

2010

Ombyggn Sunderby Sjukhus, Luleå

Norrbottens läns landsting

2010

Ombyggn Alneskolan, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

2008

Ombyggnation, Piteå Älvdals Sjukhus, Piteå

Landstinget i Norrbotten

2007

Ombyggn av kontorslokaler, Sunderbyns sjukhus It-avd

Landstinget Norrbotten

2007

Ombyggn av produktionskök m m vid Ö-viks sjukhus

Landstingsfastigheter Västernorrland

2006

Ut- och ombyggnad av Tegs sjukhem

Umeå kommun

2003

Sävar vårdcentral, ombyggnad

Västerbottens Läns Landsting

2003

Ombyggnad G-flygeln, Ö-viks sjukhus

Landstingsfastigheter Västernorrland

2000

Omb Wemer, etapp 2, Ö-viks sjukhus

Landstingsfastigheter Västernorrland

Tillbaka till projektenVisa alla referenslistor