Sjukhus - Referenslista

År

Beskrivning

Beställare

Ort

2024

Hudiksvalls sjukhus

Landstinget Region Gävleborg

Hudiksvall

2023

Onkologen Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

Sundsvall

2019

Endoskopimottagning Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

Sundsvall

2019

E-Flex Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

Sundsvall

2018

Om- o tillbyggn Operationscentrum

Landstinget Västernorrland

Sundsvall

2014

Ombyggn Datahall Sundsvalls Sjukhus

Landstingsfastigheter

Sundsvall

2014

Ombyggn + nytt tak Byggn 7 NUS

Västerbottens läns landsting

Umeå

2014

Nybyggn akutmottagning, Ö-viks sjukhus

Landstinget Västernorrland

Örnsköldsvik

2013

Om- o tillbyggn Strålbehandlingen Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

Sundsvall

2013

Om- o tillbyggn Akutcentrum Sundsvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland

Sundsvall

2010

Ombyggn jourrum Sunderby Sjukhus

Norrbottens läns landsting

Luleå

2010

Ombyggn utbildn.lokaler Bergnäsets vårdscentral

Norrbottens läns landsting

Luleå

2010

Ombyggn Sunderby Sjukhus

Norrbottens läns landsting

Luleå

2010

Ombyggn Alneskolan

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik

2008

Ombyggnation, Piteå Älvdals Sjukhus

Landstinget i Norrbotten

Piteå

2007

Ombyggn av kontorslokaler, Sunderbyns sjukhus It-avd

Landstinget Norrbotten

Luleå

2007

Ombyggn av produktionskök m m vid Ö-viks sjukhus

Landstingsfastigheter Västernorrland

Örnsköldsvik

2006

Ut- och ombyggnad av Tegs sjukhem

Umeå kommun

Umeå

2003

Sävar vårdcentral, ombyggnad

Västerbottens Läns Landsting

Sävar

2003

Ombyggnad G-flygeln, Ö-viks sjukhus

Landstingsfastigheter Västernorrland

Örnsköldsvik

2000

Omb Wemer, etapp 2, Ö-viks sjukhus

Landstingsfastigheter Västernorrland

Örnsköldsvik

Tillbaka till projektenVisa alla referenslistor