Övriga offentliga lokaler - Referenslista

År

Beskrivning

Beställare

Ort

2022

Nya Polisen

Diös

Umeå

2021

Cobra Biopharma

Skifu Fastigheter

Sundsvall

2021

Resecentrum Sundsvall

Skifu Fastigheter

Sundsvall

2021

Kulturhuset

Hent

Skellefteå

2021

Skola o Verkstad Johannisberg

Specialfastigheter

Luleå

2020

Arrestlokal i Umeå

Hemsö Vårdfastigheter

Umeå

2020

Multifuntionshall

Innab

Umeå

2020

Bollhall Skärgårdsskolan, Holmsund

Umeå kommun

Umeå

2020

Cobra LL-DNA, Sundsvall

Skifu Fastigheter

Sundsvall

2020

Tuvanverket nytt labb

Skellefteå kommun

Skellefteå

2020

Apotek Hjärtat

Svenska Handelsfastigheter

Luleå

2020

Systembolaget Luleå

Svenska Handelsfastigheter

Luleå

2020

Johannisberg boendeavd, Kalix

Specialfastigheter

Luleå

2018

MSB-Hus, Robertsfors

Robertsfors kommun

Robertsfors

2017

Migrationsverket

Norrporten

Umeå

2017

Ombyggn till nytt storkök o matsal Prästbord

Ö-viks kommun

Själevad

2016

Ombyggn av järnvägsstationshuset

INAB

Umeå

2016

Hyresgästanpassning Polisen

Hyresgästanpassning Polisen, Umeå

Umeå

2016

Tillbyggn särskilt boende Toftaängen

SVEDAB

Svedala

2016

Om- o nybyggn Åkanten Campus

Skifu AB

Sundsvall

2016

Utbyggn Bärby ungdomshem

Specialfastigheter AB

Uppsala

2016

Om- o tillbyggn Konsertteatern

Sundsvalls kommun

Sundsvall

2016

Om- o tillbyggn Läroverket

Hudiksvalls kommun

Hudiksvall

2015

Om- o tillbyggn Länsstyrelsen

Norrporten

Umeå

2015

Om- o tillbyggn Hovrätten

Norrporten

Umeå

2014

Om- o tillbyggn Ekobrottsmyndigheten

Hemsö fastigheter

Umeå

2014

Ombyggn Åklagarmyndigheten

Hemfosa fastigheter

Umeå

2014

Ombyggn Sävja Kulturcentrum

Uppsala Skolfastigheter

Uppsala

2014

Ombyggn Flyktinganläggning

Umeå kommun

Umeå

2014

Om- o tillbyggn Humanisthuset Umeå Universitet

Akademiska Hus

Umeå

2014

Om- o tillbyggn Domstolarna

Norrporten

Luleå

2014

Energioptimering BMC

Akademiska Hus Uppsala AB

Uppsala

2014

Omb- o nybyggn Nya Polishuset

Polisen

Umeå

2013

Om- o nybyggn BMC Scilife Kylförsörjning

Akademiska Hus

Uppsala

2013

Nybyggn Isbana Högslätten

AB Härnösands kommun fast.

Härnösand

2013

Nybyggn Brandgarage, Umeå Airport

Swedavia

Umeå

2013

Tillbyggn ankomsthall, Umeå Airport

Swedavia

Umeå

2013

Nybyggn arrestlokal

Rikspolisstyrelsen

Uppsala

2013

Nybyggn gruppboende

Bostaden

Umeå

2013

På- o tillbyggn SLU

Akademiska Hus Norr AB

Umeå

2012

Hyresgästanpassn Campus X

Byggbolaget

Umeå

2012

Schakt o grund BMC Scilife

Akademiska hus i Uppsala

Uppsala

2012

Särskilt boende Ersboda

Bostaden

Umeå

2012

Ombyggn BMC

Akademiska hus i Uppsala

Uppsala

2012

Nybyggn Stomentreprenad Freia-hallen

Akademiska hus i Uppsala

Uppsala

2012

Nybyggn Stomentreprenad Scilife BMC

Akademiska hus i Uppsala

Uppsala

2012

Nyproduktion Lötens Omklädningsrum

Uppsala kommun

Uppsala

2012

Nyproduktion Curlinghall

Härnösands Kommunfastigh.

Härnösand

2012

Nybyggn Campus X DE4-DE5 Golv o Invändig kompl

Byggbolaget

Umeå

2012

Nybyggn Campus X DE3 Fasad o Tak

Byggbolaget

Umeå

2012

Om- o tillbyggn Umeå Tings- o Förvaltningsrätt

Norrporten

Umeå

2011

Ombyggn Gårdshus LTU

Akademiska Hus Norr AB

Luleå

2011

Nybyggn Hästcentrum

Bodens kommun

Boden

2011

Ombyggn, renovering Hortlax Kyrka

Akademiska Hus Uppsala AB

Hortlax

2011

Ombyggn Kostvetenskap IKV

Akademiska Hus Uppsala AB

Uppsala

2011

Hyresgästanpassning SLU Se-lab

Akademiska Hus Norr AB

Umeå

2011

Nyläggn tak, rivn-o sänkn golv, Agricum Alnarp etapp 1

Akademiska Hus Syd AB

Alnarp

2011

Om- o påbyggn Fysikhuset

Akademiska Hus Norr AB

Umeå

2011

Om- o tillbyggn matsal, fasad Landstingshuset

Norrbottens läns landsting

Luleå

2011

Ombyggn av Domstolsverket

Vasakronan

Uppsala

2011

Ombyggn av A-huset LTU

Akademiska Hus Syd AB

Lund

2011

Om- o tillbyggn UERC

Akademiska Hus Norr AB

Umeå

2010

Ombyggn tak Skyttishallen

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik

2010

Ombyggn Centrumrestaurangen LTU

Akademiska Hus Norr AB

Luleå

2010

Byte av golv i hall A-B Sporthallen

Sundsvalls Arena

Sundsvall

2010

Ombyggn yttertak

Akademiska Hus i Norr AB

Luleå

2010

Nybyggn kontor, lab-lokaler MVM

Akademiska Hus i Uppsala

Uppsala

2010

Forts ombyggn BMC Etapp 34

Akademiska Hus i Uppsala AB

Uppsala

2010

Hyresgästanpassn + skywalk Naturvetar-Fysikhuset

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2010

Om- o tillbyggn Hus E Etapp 3, Luleå Campus

Akademiska Hus i Norr AB 2010 Nybyggn Själevadsskolan, Själevad

Luleå

2010

Forts ombyggn BMC Etapp 33

Akademiska Hus i Uppsala AB

Uppsala

2009

Ombyggn Moduleringscenter

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2009

Ombyggn MR Kamera Universitetsomr

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2009

Nybyggn Motionsanläggning

Akademiska Hus i Uppsala AB

Uppsala

2009

Ombyggn SLU

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2009

Nybyggn Resecentrum Husum

Örnsköldsviks kommun

Husum

2009

Nybyggn Resecentrum, Norra Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik

2009

Nybyggn läktare Dragonens Idrotts- o Mässcentrum

Umeå kommun

Umeå

2009

Forts ombyggn BMC Etapp 32

Akademiska Hus i Uppsala AB

Uppsala

2009

Nybyggn Curlinghall Noliaområdet

Umeå kommun SHBK

Umeå

2009

Nybyggnation Hus R Åkroken

Akademiska Hus

Sundsvall

2008

Ombyggn av befintlig E-Pub

Akademiska Hus Norr

Umeå

2008

Ombyggn av laboratorielokaler, BMC Etapp 3

Akademiska Hus i Uppsala AB

Uppsala

2008

Ombyggn av träningslokaler, IKSU Sportcenter

Stiftelsen Universitetshallen

Umeå

2008

Ombyggn entré + trappa, Administrationshuset

Akademiska Hus Norr

Umeå

2008

Ombyggn av Hus 56, underv.lokaler, Umestan Företagspark

Umeå Företagscentra

Umeå

2008

Om- o nybyggnation, Korttidsboende

Kalix bo

Kalix

2007

Nybyggn datahall, Mitthuset universitetsområdet

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Förbindelsegång, universitetsområdet Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Ombyggn kontor + lunchrum, Kemihuset o KBC

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Om- och tillbyggnad Umeå Marina Forskningscentrum

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Ombyggnation, Betahuset Luleå Universitet

Akademiska Hus i Norr AB

Luleå

2007

Om- och tillbyggnad av Lindellhallen

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Flyttning o ombyggnad av paviljonger NUS

Västerbottens läns landsting

Umeå

2007

Ombyggn av Kemihuset

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Ombyggn av Naturvetarhuset

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Experimentstudio

Akademiska Hus i Norr AB

Luleå

2007

Kårhus samt Friskvårdscenter i Luleå

Akademiska Hus i Norr AB

Luleå

2006

Kv Hugin, Tillbyggnad av Tingshuset

Norrporten

Umeå

2006

Verksamhetsanpassning Universitetsbiblioteket

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2006

Förberedande arbete Naturvetarhuset

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2006

Ombyggnad Universum

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2006

Om- och tillbyggnad av bibliotek

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2005

Restaurering av länsresidenset

Statens fastighetsverk

Umeå

2005

Ombyggnad för vårdhotell och restaurang

Landstingsfastigheter Västernorrland

-

2005

Dragonens Hälsocentrum

Västerbottens Läns Landsting

Umeå

2004

Ombyggnad Designhögskolan

Umeå kommun

Umeå

2004

Ombyggnad postlokaler till apotek

Konsum Nord

-

2003

Ombyggnad, Ljustadalens bibliotek

Sundsvalls kommun

Sundsvall

2003

Ombyggnad av lokaler för Posten

Umeå Företagscentra AB

Umeå

2002

Rivning i kv Rind

Länsförsäkringar, Umeå

Umeå

2002

Västerteg 34:4. Omb luftbehandling

Umeå kommun

Umeå

2002

Parkeringshuset "Nanna", påbyggnad

Umeå Parkerings AB

Umeå

2002

Naturvetarhuset. Inredning 2 vindsvåningar

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2002

P-hus Parketten, yttertak över plan 4

Umeå Parkerings AB

Umeå

2002

Ombyggnad Fysiologihuset

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2002

Korridorbro, Biologi - Naturvetarhuset

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2002

UPSC-Odlingshus, Fysiologihuset

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2002

Omb Biologihuset, Hus C

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2001

Takrenovering hus 006

Umestan Företagspark

Umeå

2001

Ombyggnad Fysiologihuset, plan 2-6

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2000

Ombyggnad yttertak. Kemi- och Fysik

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2000

Påbyggnad tak och entré, Universum

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

Tillbaka till projektenVisa alla referenslistor