Övriga offentliga lokaler - Referenslista

År

Beskrivning

Beställare

2017

Ombyggn till nytt storkök o matsal Prästbord, Själevad

Ö-viks kommun

2016

Ombyggn av järnvägsstationshuset, Umeå

INAB

2016

Hyresgästanpassning Polisen, Umeå

Hyresgästanpassning Polisen, Umeå

2016

Tillbyggn särskilt boende Toftaängen, Svedala

SVEDAB

2016

Om- o nybyggn Åkanten Campus, Sundsvall

Skifu AB

2016

Utbyggn Bärby ungdomshem, Uppsala

Specialfastigheter AB

2016

Om- o tillbyggn Konsertteatern, Sundsvall

Sundsvalls kommun

2016

Om- o tillbyggn Läroverket, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun

2015

Om- o tillbyggn Länsstyrelsen, Umeå

Norrporten

2015

Om- o tillbyggn Hovrätten, Umeå

Norrporten

2014

Om- o tillbyggn Ekobrottsmyndigheten, Umeå

Hemsö fastigheter

2014

Ombyggn Åklagarmyndigheten, Umeå

Hemfosa fastigheter

2014

Ombyggn Sävja Kulturcentrum, Uppsala

Uppsala Skolfastigheter

2014

Ombyggn Flyktinganläggning, Umeå

Umeå kommun

2014

Om- o tillbyggn Humanisthuset Umeå Universitet

Akademiska Hus

2014

Om- o tillbyggn Domstolarna, Luleå

Norrporten

2014

Energioptimering BMC, Uppsala

Akademiska Hus Uppsala AB

2014

Omb- o nybyggn Nya Polishuset, Umeå

Polisen

2013

Om- o nybyggn BMC Scilife Kylförsörjning, Uppsala

Akademiska Hus

2013

Nybyggn Isbana Högslätten, Härnösand

AB Härnösands kommun fast.

2013

Nybyggn Brandgarage, Umeå Airport

Swedavia

2013

Tillbyggn ankomsthall, Umeå Airport

Swedavia

2013

Nybyggn arrestlokal, Uppsala

Rikspolisstyrelsen

2013

Nybyggn gruppboende, Umeå

Bostaden

2013

På- o tillbyggn SLU, Umeå

Akademiska Hus Norr AB

2012

Hyresgästanpassn Campus X, Umeå

Byggbolaget

2012

Schakt o grund BMC Scilife, Uppsala

Akademiska hus i Uppsala

2012

Särskilt boende Ersboda, Umeå

Bostaden

2012

Ombyggn BMC, Uppsala

Akademiska hus i Uppsala

2012

Nybyggn Stomentreprenad Freia-hallen, Uppsala

Akademiska hus i Uppsala

2012

Nybyggn Stomentreprenad Scilife BMC, Uppsala

Akademiska hus i Uppsala

2012

Nyproduktion Lötens Omklädningsrum, Uppsala

Uppsala kommun

2012

Nyproduktion Curlinghall, Härnösand

Härnösands Kommunfastigh.

2012

Nybyggn Campus X DE4-DE5 Golv o Invändig kompl, Umeå

Byggbolaget

2012

Nybyggn Campus X DE3 Fasad o Tak, Umeå

Byggbolaget

2012

Om- o tillbyggn Umeå Tings- o Förvaltningsrätt

Norrporten

2011

Ombyggn Gårdshus LTU, Luleå

Akademiska Hus Norr AB

2011

Nybyggn Hästcentrum, Boden

Bodens kommun

2011

Ombyggn, renovering Hortlax Kyrka

Akademiska Hus Uppsala AB

2011

Ombyggn Kostvetenskap IKV, Uppsala

Akademiska Hus Uppsala AB

2011

Hyresgästanpassning SLU Se-lab, Umeå

Akademiska Hus Norr AB

2011

Nyläggn tak, rivn-o sänkn golv, Agricum Alnarp etapp 1

Akademiska Hus Syd AB

2011

Om- o påbyggn Fysikhuset, Umeå

Akademiska Hus Norr AB

2011

Om- o tillbyggn matsal, fasad Landstingshuset, Luleå

Norrbottens läns landsting

2011

Ombyggn av Domstolsverket, Uppsala

Vasakronan

2011

Ombyggn av A-huset LTU, Lund

Akademiska Hus Syd AB

2011

Om- o tillbyggn UERC, Umeå

Akademiska Hus Norr AB

2010

Ombyggn tak Skyttishallen, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

2010

Ombyggn Centrumrestaurangen LTU, Luleå

Akademiska Hus Norr AB

2010

Byte av golv i hall A-B Sporthallen, Sundsvall

Sundsvalls Arena

2010

Ombyggn yttertak, Luleå

Akademiska Hus i Norr AB

2010

Nybyggn kontor, lab-lokaler MVM, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala

2010

Forts ombyggn BMC Etapp 34, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala AB

2010

Hyresgästanpassn + skywalk Naturvetar-Fysikhuset, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2010

Om- o tillbyggn Hus E Etapp 3, Luleå Campus

Akademiska Hus i Norr AB 2010 Nybyggn Själevadsskolan, Själevad

2010

Forts ombyggn BMC Etapp 33, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala AB

2009

Ombyggn Moduleringscenter, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2009

Ombyggn MR Kamera Universitetsomr, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2009

Nybyggn Motionsanläggning, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala AB

2009

Ombyggn SLU, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2009

Nybyggn Resecentrum, Husum

Örnsköldsviks kommun

2009

Nybyggn Resecentrum, Norra Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

2009

Nybyggn läktare Dragonens Idrotts- o Mässcentrum, Umeå

Umeå kommun

2009

Forts ombyggn BMC Etapp 32, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala AB

2009

Nybyggn Curlinghall Noliaområdet, Umeå

Umeå kommun SHBK

2009

Nybyggnation Hus R Åkroken, Sundsvall

Akademiska Hus

2008

Ombyggn av befintlig E-Pub, Umeå

Akademiska Hus Norr

2008

Ombyggn av laboratorielokaler, BMC Etapp 3, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala AB

2008

Ombyggn av träningslokaler, IKSU Sportcenter, Umeå

Stiftelsen Universitetshallen

2008

Ombyggn entré + trappa, Administrationshuset, Umeå

Akademiska Hus Norr

2008

Ombyggn av Hus 56, underv.lokaler, Umestan Företagspark

Umeå Företagscentra

2008

Om- o nybyggnation, Korttidsboende, Kalix

Kalix bo

2007

Nybyggn datahall, Mitthuset universitetsområdet, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Förbindelsegång, universitetsområdet Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Ombyggn kontor + lunchrum, Kemihuset o KBC, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Om- och tillbyggnad Umeå Marina Forskningscentrum

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Ombyggnation, Betahuset Luleå Universitet

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Om- och tillbyggnad av Lindellhallen, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Flyttning o ombyggnad av paviljonger NUS, Umeå

Västerbottens läns landsting

2007

Ombyggn av Kemihuset, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Ombyggn av Naturvetarhuset, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Experimentstudio, Luleå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Kårhus samt Friskvårdscenter i Luleå

Akademiska Hus i Norr AB

2006

Kv Hugin, Tillbyggnad av Tingshuset, Umeå

Norrporten

2006

Verksamhetsanpassning Universitetsbiblioteket

Akademiska Hus i Umeå AB

2006

Förberedande arbete Naturvetarhuset, Umeå

Akademiska Hus i Umeå AB

2006

Ombyggnad Universum, Umeå

Akademiska Hus i Umeå AB

2006

Om- och tillbyggnad av bibliotek, Umeå

Akademiska Hus i Umeå AB

2005

Restaurering av länsresidenset, Umeå

Statens fastighetsverk

2005

Ombyggnad för vårdhotell och restaurang

Landstingsfastigheter Västernorrland

2005

Dragonens Hälsocentrum

Västerbottens Läns Landsting

2004

Ombyggnad Designhögskolan, Umeå

Umeå kommun

2004

Ombyggnad postlokaler till apotek

Konsum Nord

2003

Ombyggnad, Ljustadalens bibliotek

Sundsvalls kommun

2003

Ombyggnad av lokaler för Posten

Umeå Företagscentra AB

2002

Rivning i kv Rind

Länsförsäkringar, Umeå

2002

Västerteg 34:4. Omb luftbehandling

Umeå kommun

2002

Parkeringshuset "Nanna", påbyggnad

Umeå Parkerings AB

2002

Naturvetarhuset. Inredning 2 vindsvåningar

Akademiska Hus i Umeå AB

2002

P-hus Parketten, yttertak över plan 4

Umeå Parkerings AB

2002

Ombyggnad Fysiologihuset, Umeå

Akademiska Hus i Umeå AB

2002

Korridorbro, Biologi - Naturvetarhuset

Akademiska Hus i Umeå AB

2002

UPSC-Odlingshus, Fysiologihuset

Akademiska Hus i Umeå AB

2002

Omb Biologihuset, Hus C

Akademiska Hus i Umeå AB

2001

Takrenovering hus 006

Umestan Företagspark

2001

Ombyggnad Fysiologihuset, plan 2-6

Akademiska Hus i Umeå AB

2000

Ombyggnad yttertak. Kemi- och Fysik

Akademiska Hus i Umeå AB

2000

Påbyggnad tak och entré, Universum

Akademiska Hus i Umeå AB

Tillbaka till projektenVisa alla referenslistor