Mark & anläggnignar - Referenslista

År

Beskrivning

Beställare

2011

Grundplatta Campus X, Umeå

Byggbolaget (Balticgruppen)

2010

Grundplatta SCA, Obbola

SCA

2009

Bro över Söravan, Sorsele kommun

Vägverket

2009

Gång- och cykelbro över Nätraälven, KUBA

Örnsköldsviks kommun

2009

Järnvägsbro över Obbolavägen, Umeå

Botniabanan AB, E 7473

2008

Schakt- och grundläggning Blåsenhus, Uppsala

Akademiska Hus i Uppsala

2008

Grund- och parkering Sporthuset, Umeå

Sporthuset Umeå

2008

Markarbeten Solgården, Hörnefors

Umeå kommun

2007

Markarbeten Kårhus, Luleå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Bro över Bure älv, g:a Fahlmark, Skellefteå

Vägverket Region Norr

2007

Ombyggnation av Johan Bures väg samt Innergård Universitetsområdet, Umeå

Akademiska Hus i Norr AB

2007

Mötesstation Kosjärv i Norrbotten

Banverket Division Norr

2007

Rivning av Kv Sirius, Skellefteå

Skellefteå kraft

2007

Rivning av Stenlunds maskin, Ursviken

Skellefteå kommun

2007

Fjärrvärme Haga-Olofsdal Etapp 3, Umeå

Umeå energi

2007

Fem plattrambroar, Ängersjö-Sörmjöle

Botniabanan AB, E 6713

2007

Ombyggnad av Industrivägen och Lärlingsgatan, Umeå

Umeå kommun

2007

VA-gata, Örnsköldsgatan-Själevadsgatan

Örnsköldsviks kommun

2006

Bro över Sävarån

Umeå kommun

2006

Gång- och cykelbro över Leduån

Vägverket Region Norr

2006

Bro över järnväg, km 58+740

Bottniabanan AB, E 6518

2006

Fem betongbroar

Bottniabanan AB, E 6515

2006

Bro över Byske älv

Skellefteå kommun

2006

Va-ledning Kulla-Piparböle

UMEVA

2006

Markarbeten Universum, Umeå

Akademiska Hus i Umeå AB

2006

Kv Nanna, miljöförbättrande åtgärder

UPAB Umeå Parkerings AB

2006

Terrassering Nordmaling-Öreälven

Botniabanan AB, E 6616

2005

Bro över Dalkarsån

Vägverket Region Norr

2005

Tre järnvägsbroar och tre vägbroar

Botniabanan AB. E 6416

2005

Ombyggnad innergård, Centrumhuset

Robertsfors kommun

2005

Markarbeten Ålö, Brännland

Ålö AB

2005

Bassäng, Dåvamyran, Umeå

Piab

2005

Markarbeten för nytt butikscenter, Örnsköldsvik

Fastec Sverige AB

2004

Gång- och cykelbro, Ridvägen-Regementet

Umeå kommun

2004

Ledningsomläggningar, Designhögskolan

Umeå kommun

2003

Parkering, kv Singeln

Konsum Nord

2003

Dragonskolan, ombyggnad P-platser

Umeå kommun

Tillbaka till projektenVisa alla referenslistor