Mark & anläggningar - Referenslista

År

Beskrivning

Beställare

Ort

2011

Grundplatta Campus X

Byggbolaget (Balticgruppen)

Umeå

2010

Grundplatta SCA

SCA

Obbola

2009

Bro över Söravan, Sorsele kommun

Vägverket

Sorsele

2009

Gång- och cykelbro över Nätraälven, KUBA

Örnsköldsviks kommun

Bjästa/Kuba

2009

Järnvägsbro över Obbolavägen

Botniabanan AB, E 7473

Umeå

2008

Schakt- och grundläggning Blåsenhus

Akademiska Hus i Uppsala

Uppsala

2008

Grund- och parkering Sporthuset

Sporthuset Umeå

Umeå

2008

Markarbeten Solgården

Umeå kommun

Hörnefors

2007

Markarbeten Kårhus

Akademiska Hus i Norr AB

Luleå

2007

Bro över Bure älv, g:a Fahlmark

Vägverket Region Norr

Skellefteå

2007

Ombyggnation av Johan Bures väg samt Innergård Universitetsområdet

Akademiska Hus i Norr AB

Umeå

2007

Mötesstation Kosjärv i Norrbotten

Banverket Division Norr

Kosjärv

2007

Rivning av Kv Sirius

Skellefteå kraft

Skellefteå

2007

Rivning av Stenlunds maskin

Skellefteå kommun

Ursviken

2007

Fjärrvärme Haga-Olofsdal Etapp 3

Umeå energi

Umeå

2007

Fem plattrambroar, Ängersjö-Sörmjöle

Botniabanan AB, E 6713

Ängersjö-Sörmjöle

2007

Ombyggnad av Industrivägen och Lärlingsgatan

Umeå kommun

Umeå

2007

VA-gata, Örnsköldsgatan-Själevadsgatan

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik

2006

Bro över Sävarån

Umeå kommun

Sävar

2006

Gång- och cykelbro över Leduån

Vägverket Region Norr

Nordmaling

2006

Bro över järnväg, km 58+740

Bottniabanan AB, E 6518

-

2006

Fem betongbroar

Bottniabanan AB, E 6515

-

2006

Bro över Byske älv

Skellefteå kommun

Byske

2006

Va-ledning Kulla-Piparböle

UMEVA

Kulla-Piparböle

2006

Markarbeten Universum

Akademiska Hus i Umeå AB

Umeå

2006

Kv Nanna, miljöförbättrande åtgärder

UPAB Umeå Parkerings AB

Umeå

2006

Terrassering Nordmaling-Öreälven

Botniabanan AB, E 6616

Nordmaling-Öreälven

2005

Bro över Dalkarsån

Vägverket Region Norr

-

2005

Tre järnvägsbroar och tre vägbroar

Botniabanan AB. E 6416

-

2005

Ombyggnad innergård, Centrumhuset

Robertsfors kommun

Robertsfors

2005

Markarbeten Ålö

Ålö AB

Brännland

2005

Bassäng, Dåvamyran

Piab

Umeå

2005

Markarbeten för nytt butikscenter

Fastec Sverige AB

Örnsköldsvik

2004

Gång- och cykelbro, Ridvägen-Regementet

Umeå kommun

Umeå

2004

Ledningsomläggningar, Designhögskolan

Umeå kommun

Umeå

2003

Parkering, kv Singeln

Konsum Nord

Umeå

2003

Dragonskolan, ombyggnad P-platser

Umeå kommun

Umeå

Tillbaka till projektenVisa alla referenslistor