Vi har fått en markanvisning av Sundsvalls kommun. Markanvisningen omfattar två flerbostadshus på totalt 11 200 kvm bruttoarea i stadsdelen Alliero. Här ska vi utveckla och bygga 80 Svanenmärkta bostadsrätter, ett par lokaler i markplan samt parkeringsgarage.

Vårt vinnande förslag har utformats tillsammans med Arkinova Arkitekter. Utgångspunkten i arbetet har varit att bygga vidare på Sundsvalls stenstadstradition.

– Sundsvalls kommun har spännande planer för Alliero. Vi är glada över att de har uppskattat kvaliteterna i vårt förslag och ser fram emot att vara en del av utvecklingsarbetet med den nya stadsdelen. Detaljplanen för området antogs tidigare i år. Vi har därför förhoppningar om en relativt snabb process fram till byggstart, även om den fortfarande ligger några år framåt i tiden, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.