Som tidigare meddelats ingick Wästbygg den 24 september avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av vårt ägarbolag Trekcyd AB. Idag, den 28 oktober, har förvärvet slutförts och vi är numera en del av Wästbygg Gruppen.

Vi kommer att behålla vårt befintliga bolagsnamn, Rekab Entreprenad AB, liksom vår verksamhet och alla medarbetare.

– Nu ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla våra kunder och att fortsätta vår tillväxtresa i Norrland tillsammans med Wästbygg. Min känsla är att våra två bolag delar samma grundläggande värderingar och att vi kommer att kunna dra nytta av varandras styrkor på ett bra sätt framöver och därmed bli en ännu starkare affärspartner för alla våra kunder, säger Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad.

– Vi hälsar medarbetarna på Rekab varmt välkomna till Wästbygg Gruppen. Tillsammans är vi nu en betydande aktör inom både entreprenad och projektutveckling med över 500 anställda och en verksamhet som sträcker sig över stora delar av Sverige. Med ett starkt samarbete och det tydliga kundfokus som vi båda har, ser jag väldigt positivt på vad vi tillsammans med Rekab kommer att kunna åstadkomma. Parallellt med förvärvet av Rekab stärker vårt koncernbolag Logistic Contractor sin närvaro i norra Sverige genom att öppna kontor i Luleå, vilket öppnar för intressanta synergieffekter mellan de båda bolagen, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.

För mer information om Wästbygg Gruppen, besök www.wastbygg.se.