Wästbygg Gruppen AB har förvärvat samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av vårt ägarbolag Trekcyd AB.

Vi ser fram emot att fortsätta växa i Norrland tillsammans med Wästbygg. Att ha ett börsnoterat bolag som ägare känns tryggt. Våra båda företag delar samma grundläggande värderingar och vi kommer att kunna dra nytta av varandras kompetenser för att bli en ännu starkare aktör inom byggande och projektutveckling av bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och industribyggnader. Vårt namn kommer även fortsättningsvis att vara Rekab Entreprenad och vi kommer att drivas som ett systerbolag inom Wästbygg Gruppen jämte Wästbygg AB och Logistic Contractor AB.

Så här säger Jörgen Andersson, koncernchef för Wästbygg Gruppen om förvärvet:

– Det händer mycket i Norrland just nu. Vi ser att många större industriaktörer etablerar sig här, vilket medför goda affärsmöjligheter. Vårt dotterbolag Logistic Contractor, som är specialister på logistik- och industrifastigheter, har under de senaste åren verkat i Skellefteå genom uppdraget att uppföra de fyra första byggnaderna i Northvoltprojektet. Genom förvärvet av Rekab utökar vi Wästbygg Gruppen med ett mycket fint företag som är väl etablerat på sin hemmamarknad. Rekab och Wästbygg har en tydlig samsyn kring vikten av kundnytta. Jag ser fram emot hur vi tillsammans ska arbeta som både projektutvecklare och entreprenör för att kunna möta efterfrågan från såväl nya som befintliga kunder i norra Sverige.

Förvärvet är villkorat av ett godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet är villkorat ett beslut av bolagstämman i Wästbygg Gruppen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier.

För mer information om Wästbygg Gruppen, se www.wastbygg.se.