• Investor Relations
  • Karriär

Entreprenad

Vi är måna om att ge såväl beställare som våra egna medarbetare en trygg resa genom ett byggprojekt. Med stöd av vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 säkerställer vi att miljö- och kvalitetsaspekterna uppfylls. Vi bidrar dessutom med kompetens inom teknik och hållbarhet för att göra ett redan bra projekt ännu bättre.

Ju tidigare vi kommer in i processen desto större nytta har du av vår erfarenhet av att uppföra fastigheter för olika ändamål. Vi ser alltid till att byggnaden uppförs enligt beställarens krav och optimerar fastigheten utifrån flera parametrar, i samarbete med dig.

Som ett av de ledande byggbolagen i norr kan vi erbjuda en helhet som få andra kan, från projektutveckling till överlämnandet av en nyckelfärdig byggnad, oavsett om det är samhällsfastigheter, kommersiella byggnader eller bostäder.

Samverkan

Vi har stor erfarenhet av att samarbeta tidigt i våra projekt där beställare, entreprenör, arkitekt och övriga konsulter jobbar som en organisation mot gemensamma mål och en budget. Vi vet att samverkan ger en mer genomtänkt slutprodukt och en större kontroll över hur pengarna disponeras. Som entreprenör får vi dessutom ökad förståelse för vad du som beställare vill uppnå. På så sätt blir byggprocessen smidigare och effektivare. När arbetsgruppen genomsyras av dialog och öppenhet kan vi ta till vara och utveckla varandras erfarenheter och kompetenser.