• Investor Relations
  • Karriär

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan, från markförvärv och tillståndsprocess fram till en färdig byggnad. Vi arbetar med projektutveckling inom alla våra verksamhetsområden. En av våra stora fördelar är att projektutveckling och entreprenadverksamhet finns i samma organisation. Det ger fördelar redan från planeringsstadiet hela vägen genom en effektiv byggprocess. Det är helt enkelt en win-win-situation att ha all kompetens i huset.

Våra utvecklingsprojekt kommer antingen av en egen idé utifrån intressant tomtmark, en befintlig fastighet som kan förädlas eller på uppdrag från ett företag som vill ha nya lokaler för sin verksamhet.

FÖR DIG SOM ÄGER MARK

Tomt- och fastighetsmark i bra lägen är alltid intressant för oss. Vi söker dig som har tomtmark eller en befintlig byggnad med förädlingspotential och som lämpar sig för samhällsfastigheter, kommersiellt byggande eller flerbostadshus.