• Investor Relations
  • Karriär

Bergsjös nya sporthall byggs av Rekab Entreprenad

Vi har tecknat avtal med Nordanstigs kommun om att uppföra en ny sporthall i anslutning till Bergsjö skola och ortens simhall. Sporthallen, som till stor del byggs i trä, kommer att ha en idrottsyta på 20 x 40 meter. Totalt omfattar projektet 2 230 kvm inklusive ytor för omklädning samt passage till simhallen. Ordervärdet är 42 mkr och idrottshallen ska stå klar i september 2024.

– Byggandet av idrottshallen kommer att utföras parallellt med att verksamheten i skolan och simhallen pågår som vanligt. Det ställer stora krav på såväl samordning som våra säkerhetsåtgärder, men det är ett arbetssätt som vi har stor erfarenhet av. Vi tackar för uppdraget och ser fram emot att få leverera en idrottshall som kommer att ge såväl skolans elever som övriga invånare i Bergsjö bättre möjlighet att bedriva olika sportaktiviteter, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad AB.