• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om nyproduktion av Själevads hälsocentral

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om att uppföra en hälsocentral i Själevad strax utanför Örnsköldsvik. Det uppskattade ordervärdet på projektet är 50 mkr.

Fas 1-avtalet omfattar gemensam planering och projektering. Under förutsättning att projektets ekonomiska mål kan nås, planeras det för byggstart i höst. Därefter följer en produktionstid på cirka två år.

Hälsocentralen ska uppföras helt och hållet i trä och utifrån kraven i Miljöbyggnad Silver. Den byggs i direkt anslutning till den nuvarande hälsocentralen, som ska rivas så snart den nya kan tas i bruk.

– Detta blir vårt tredje samverkansavtal på kort tid med Region Västernorrland efter att offentliga upphandlingar har genomförts, vilket tydligt visar att vi har rätt kompetens och erfarenhet för den här typen uppdrag. Vi kommer att påbörja Fas 1-arbetet omedelbart och ser fram emot samarbetet med regionen, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

………………….

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

www.rekab.se
www.wastbygg.se
…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.