• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad i samverkansprojekt kring ny förskola i Vännäs

Vi har tecknat ett samverkansavtal med Vännäs Fastigheter om en ny förskola med åtta avdelningar i Vännäs. I en första fas ska vi gemensamt med Vännäs Fastigheter planera och projektera för att nå budgetmålet på 65 mkr.

– Samverkansprojekt är något vi har stor erfarenhet av och det är en arbetsform som passar vår organisation väl. Vi ser mycket positivt på uppdraget att tillsammans med Vännäs Fastigheter utforma en förskola som uppfyller kommunens krav och önskemål, och som samtidigt ryms inom befintlig budget, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad AB.

Planen är att den nya förskolan ska stå klar under fjärde kvartalet 2025. Projektet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först när Fas 1 har avslutats och ett entreprenadkontrakt tecknats.