• Investor Relations
  • Karriär

Rekab Entreprenad totalrenoverar bostadshus åt Lulebo

Kommunala bostadsbolaget Lulebo i Luleå har gett Rekab i uppdrag att renovera Kv Svalan 9, ett bostadshus med 36 lägenheter. I uppdraget ingår bland annat att byta tak och installationer, liksom dörrar och fönster. Samtliga lägenheter får nya kök och balkongerna som vetter mot innergården kommer att glasas in. Renoveringen medför även att huset får ett helt nytt klimatskal, vilket ska minska den framtida energianvändningen. Ordervärdet uppgår till cirka 50 mkr. Arbetena påbörjas under hösten 2024 och kommer att pågå under ett år.